Trắc nghiệm Tin 6 Bài 8. Thư điện tử có đáp án

  • 1214 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là sai:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Phát biểu là sai: Cần mở tất cả các tệp đính kèm được gửi cho bạn. Bởi vì, có những người lạ gửi cho bạn những tệp độc hại, có virus.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Phát biểu đúng: Thư điện tử có dòng tiêu đề mà thư tay không có.

A sai vì: Hộp thư được gắn với một địa chỉ thư điện tử.

B sai vì: Không nên mở tệp từ những người lạ gửi vì có thể những tệp đó có virus.

C sai vì: Thư điện tử gửi được cho nhiều người cùng 1 lúc.


Câu 3:

Với thư điện tử, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Với thư điện tử, không có chuyện 2 người có địa chỉ thư điện tử giống hệt nhau.


Câu 4:

Cách đăng nhập, đăng xuất thư điện tử:

(1) Truy cập vào trang mail.google.com.

(2) Hộp thư mở ra với danh sách các thư trong hộp thư đến.

(3) Nháy chuột vào tên người gửi hoặc tiêu đề thư để mở thư.

(4) Đăng nhập vào hộp thư.

(5) Nháy chuột vào nút đăng xuất thoát khỏi hộp thư điện tử.

Trình tự sắp xếp đúng là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Cách đăng nhập, đăng xuất thư điện tử:

- Truy cập vào trang mail.google.com.

- Đăng nhập vào hộp thư.

- Hộp thư mở ra với danh sách các thư trong hộp thư đến.

- Nháy chuột vào tên người gửi hoặc tiêu đề thư để mở thư.

- Nháy chuột vào nút đăng xuất để ra khỏi hộp thư điện tử.


Câu 5:

Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ thư điện tử?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Địa chỉ sau đây là địa chỉ thư điện tử: Hoang675439@gf@gmail.com.


2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

K

7 tháng trước

Khoa

Bình luận


Bình luận

Đoàn Ngọc Thảo Nguyên
05:26 - 26/12/2023

câu 2