Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình

  • 6157 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hãy chọn phương án ghép phù hợp nhất. Ngôn ngữ lập trình là gì:

Xem đáp án

Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ để viết chương trình diễn đạt thuật toán giúp  máy tính hiểu và thực hiện.

Đáp án: C


Câu 2:

Phát biểu nào dưới đây chắc chắn sai?

Xem đáp án

+ Lập trình là sử dụng cấu trúc dữ liệu và các câu lệnh của ngôn ngữ lập trình cụ thể để mô tả dữ liệu và diễn đạt các thao tác của thuật toán. Hay lập trình chính là viết chương trình.

+ Chương trình được tạo thành từ tổ hợp các câu lệnh và các khai báo cần thiết về biến, hằng, hàm, …

→Lập trình và chương trình là hai không khái niệm tương đương⇒  Loại B.

Đáp án: B


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây chắc chắn sai?

Xem đáp án

Lập chương trình là phải biết một hoặc một vài ngôn ngữ lập trình như: Pascal, C. C++…để viết trình. Việc học này thường rất khó và phức tạp vì vậy người sử dụng máy tính đơn thuần không nhất thiết phải biết lập trình mà chỉ việc biết thao tác đơn giản trên máy tính.

Đáp án: B


Câu 4:

Hãy chọn phương án ghép đúng. Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ

Xem đáp án

Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ để viết chương trình, diễn đạt thuật toán giúp  máy tính hiểu và thực hiện.

Đáp án: C


Câu 5:

Hãy chọn phương án ghép đúng. Ngôn ngữ máy là

Xem đáp án

Ngôn ngữ máy là ngôn ngữ duy nhất để viết chương trình mà máy tính có thể trực tiếp hiểu và thực hiện được. Mỗi chương trình là một dãy lệnh máy trong hệ nhị phân.

Đáp án: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3

1 năm trước

39. Phạm Thị Thuỳ Trang -10A1

Bình luận


Bình luận