Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 9 (có đáp án): Cấu trúc rẽ nhánh

  • 3343 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Để mô tả cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán, nhiều ngôn ngữ lập trình bậc cao dùng câu lệnh IF – THEN, sau IF là <điều kiện> . Điều kiện là

Xem đáp án

Câu lệnh IF – THEN, sau IF là <điều kiện> . Điều kiện là biểu thức lôgic (biể thức cho giá trị đúng hoặc sai)

Đáp án: A


Câu 2:

Hãy chọn phương án ghép đúng . Với cấu trúc rẽ nhánh IF <điều kiệnTHEN <câu lệnh>, câu lệnh đứng sau THEN được thực hiện khi

Xem đáp án

Cấu trúc rẽ nhánh IF <điều kiện> THEN <câu lệnh>, câu lệnh đứng sau THEN được thực hiện khi điều kiện được tính toán và cho giá trị đúng. Nếu sai câu lệnh không được thực hiện.

Đáp án: B


Câu 3:

Hãy chọn phương án ghép đúng . Với cấu trúc rẽ nhánh IF <điều kiện>  THEN <câu lệnh 1> ELSE <câu lệnh 2>, câu lệnh 2 được thực hiện khi

Xem đáp án

Với cấu trúc rẽ nhánh IF <điều kiện THEN <câu lệnh 1> ELSE <câu lệnh 2>, Câu lệnh 1 được thực hiện khi điều kiện là đúng, câu lệnh 2 được thực hiện khi biểu thức điều kiện sai.

Đáp án: C


Câu 4:

Hãy chọn cách dùng sai . Muốn dùng biến X lưu giá trị nhỏ nhất trong các giá trị của hai biến A. B có thể dùng cấu trúc rẽ nhánh như sau:

Xem đáp án

Câu lệnh if A < B then X := A; → chỉ đưa ra được trường hợp A<B còn trường hợp A> B thì không đưa ra được giá trị nhỏ nhất trong hai biến.

Đáp án: B


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây có thể lấy làm biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh?

Xem đáp án

Các phép toán điều kiện như >, <, >=, <=, <>.

Vậy A>B là biểu thức điêu kiện ( chứa phép toán điều kiện).

Đáp án: B


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trần Nguyên Vũ

Bình luận


Bình luận

43. Nguyễn Đinh Ý Vy 10A12 -Jocasta William
22:52 - 04/05/2023

câu 1 là vừa logic vừa quan hệ