Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 10 (có đáp án): Hệ điều hành làm những việc gì

  • 2168 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nhiệm vụ chính của hệ điều hành là:

Xem đáp án

Nhiệm vụ chính của hệ điều hành là:

+ Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính

+ Cung cấp giao diện cho người dùng.

+ Tổ chức và quản lý thông tin trong máy tính

Đáp án: D


Câu 2:

Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào là đúng?

Xem đáp án

Hệ điều hành là một phần mềm máy tính, là phần mềm đầu tiên được cài đặt trong máy tính, các phần mềm khác phải cài sau. Vì vậy, hệ điều hành cần cài vào máy tính trước hai phần mềm Mario và Solar System.

Đáp án: C


Câu 3:

Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về hệ điều hành?

Xem đáp án

Hệ điều hành là phần mềm hệ thống, là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống, hệ điều hành đảm bảo tương tác giữa thiết bị với người dùng, giữa thiết bị với các chương trình thực hiện trên máy tính và tổ chức việc thực hiện các chương trình.

Đáp án: D


Câu 4:

Trong các phần mềm dưới đây, phần mềm nào là tên của một hệ điều hành?

 

Xem đáp án

Có nhiều hệ điều hành khác nhau, phổ biến nhất là Windows của Microsoft như Windows XP, Win 7, Win 8…

Đáp án: D


Câu 5:

Chọn phương án sai khi nói về chức năng của hệ điều hành:

Xem đáp án

Chức năng của hệ điều hành:

+ Đảm bảo giao tiếp giữa người dùng và máy tính

+ Cung cấp phương tiện để thực hiện các chương trình khác

+ Cung cấp tài nguyên cho các chương trình và tổ chức thực hiện các chương trình đó

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

vu cat tien
20:07 - 09/08/2023

ok