Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 17 (có đáp án): Định dạng đoạn văn bản

  • 2903 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Định dạng đoạn văn bản là định dạng:

Xem đáp án

Định dạng đoạn văn bản là định dạng:

+ Kiểu căn lề.

+ Vị trí lề của cả đọan văn bản so với toàn trang.

+ Khoảng cách lề của dòng đầu tiên.

+ Khoảng cách đến đoạn văn trên hoặc dưới.

+ Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn.

Đáp án: D


Câu 2:

Thay đổi lề của trang văn bản là thao tác:

Xem đáp án

Thay đổi lề của trang văn bản là thao tác định dạng văn bản

Đáp án: A


Câu 3:

Để đặt khoảng cách dòng trong đoạn văn ta chọn lệnh :

Xem đáp án

Để đặt khoảng cách dòng trong đoạn văn ta chọn lệnh Lý thuyết, Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 17: Định dạng đoạn văn bản | Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học lớp 6 chọn lọc có đáp án (khoảng cách dòng) và chọn một trong các tỉ lệ trong bảng chọn hiện ra.

Đáp án: A


Câu 4:

Để giảm lề trái đoạn văn ta chọn lệnh :

Xem đáp án

Để giảm lề trái của cả đoạn văn ta chọn lệnh Lý thuyết, Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 17: Định dạng đoạn văn bản | Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học lớp 6 chọn lọc có đáp án .

Đáp án: B


Câu 5:

Công việc nào dưới đây không liên quan định dạng văn bản :

Xem đáp án

Định dạng văn bản là thay đổi kiểu dáng, vị trí của các kí tự, các đoạn văn bản và các đối tượng khác trên trang.

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận