Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 19 (có đáp án): Thêm hình ảnh để minh họa

  • 2280 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hình ảnh minh hoạ thường được dùng trong văn bản và làm cho nội dung của văn bản:

Xem đáp án

Hình ảnh minh hoạ thường được dùng trong văn bản và làm cho nội dung của văn bản trực quan, sinh động hơn, dễ hiểu hơn.

Đáp án: D


Câu 2:

Em chọn hình ảnh được chèn vào văn bản bằng cách thực hiện thao tác nào dưới đây:

Xem đáp án

Em chọn hình ảnh được chèn vào văn bản bằng cách thực hiện thao tác nháy đúp chuột trên hình ảnh hoặc nháy chuột trên hình ảnh và chọn Insert.

Đáp án: B


Câu 3:

Để chèn hình ảnh vào văn bản, ta thực hiện:

Xem đáp án

Để chèn hình ảnh vào văn bản, ta thực hiện như sau:

+ Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn.

+ Chọn lệnh Insert → Picture → From File → Hộp thoại Insert picture xuất hiện.

+ Chọn tệp đồ hoạ cần thiết và nháy nút Insert trên hộp thoại.

Đáp án: D


Câu 4:

Hãy chọn câu đúng trong các phát biểu sau đây về vị trí của hình ảnh sau khi được chèn vào văn bản:

Xem đáp án

Hình ảnh có thể ở tại vị trí của con trỏ soạn thảo hoặc nằm ở một lớp riêng trên nền của văn bản và độc lập với văn bản.

Đáp án: B


Câu 5:

Nếu được bố trí trên một dòng của văn bản, hình ảnh có thể ở vị trí nào:

 

Xem đáp án

Nếu được bố trí trên một dòng của văn bản, hình ảnh có thể ở tại bất kì vị trí nào trên dòng văn bản. giống như một kí tự.

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận