Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 2: Mô tả thuật toán. Cấu trúc tuần tự trong thuật toán có đáp án

  • 489 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Trong máy tính các phép toán số học trên số thực cho kết quả:

Xem đáp án

Trong máy tính các phép toán số học trên số thực cho kết quả được làm tròn. 

Đáp án: A.


Câu 3:

Lợi thế của việc sử dụng sơ đồ khối so với sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để mô tả thuật toán là gì?

Xem đáp án

Sơ đồ khối được quy định theo quy chuẩn quốc tế giúp con người ở bất kì đâu cũng có thể hiểu được ý nghĩa của nó.

Đáp án: A.


Câu 4:

Tính đúng đắn của thuật toán có nghĩa là:

Xem đáp án

Tính đúng đắn của thuật toán có nghĩa là sau khi thuật toán kết thúc, ta phải nhận được Output cần tìm.

Đáp án: C.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 tháng trước

Ngọc Nhi

hay lắm ạ

Bình luận


Bình luận