Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 4 (có đáp án): Máy tính và phần mềm máy tính

  • 3405 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Trình tự của quá trình xử lí thông tin là:

Xem đáp án

Trình tự của quá trình xử lí thông tin là Nhập (INPUT) → Xử lý và lưu trữ → Xuất (OUTPUT);

Đáp án: B


Câu 2:

CPU là cụm từ viết tắt để chỉ:

Xem đáp án

Bộ xử lý trung tâm (CPU) được coi là bộ não của máy tính, thực hiện các chức năng tính toán, điều khiển và phối hợp hoạt động của máy tính theo sự chỉ dẫn của chương trình.

Đáp án: D


Câu 3:

Các khối chức năng chính trong khối cấu trúc chung của máy tính điện tử theo Von Neumann gồm có:

Xem đáp án

Tất cả các máy tính đều được xây dựng trên một cấu trúc cơ bản chung do nhà toán học Von Neumann đưa ra: bộ xử lý trung tâm, thiết bị vào và thiết bị ra, bộ nhớ. Các khối chức năng này hoạt động dưới sự hướng dẫn của chương trình máy tính do con người lập ra.

Đáp án: D


Câu 4:

Các khối chức năng chính của máy tính hoạt động dưới sự hướng dẫn của:

Xem đáp án

Các khối chức năng chính của máy tính hoạt động dưới sự hướng dẫn của các chương trình do con người lập ra;

Đáp án: C


Câu 5:

Chương trình máy tính là:

Xem đáp án

Chương trình máy tính là tập hợp các câu lệnh, mỗi câu lệnh hướng dẫn một thao tác cụ thể cần thực hiện.

Đáp án: B


4

Đánh giá trung bình

33%

67%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

2 năm trước

Lê Gia Linh

K

6 tháng trước

Khoa

N

5 tháng trước

Nguyễn Như Quỳnh Anh

Bình luận


Bình luận