Trắc nghiệm tin học 6 Bài 5 (có đáp án): Luyện tập chuột máy tính

  • 2348 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nháy đúp chuột là:

Xem đáp án

Nháy đúp chuột là nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột.

Đáp án: B


Câu 2:

Cách cầm chuột là:

Xem đáp án

Cách cầm chuột là dùng tay phải giữ chuột, ngón trỏ đặt lên nút trái, ngón giữa đặt lên nút phải.

Đáp án: C


Câu 3:

Di chuyển chuột là:

Xem đáp án

 

Di chuyển chuột là giữ và di chuyển chuột trên mặt phẳng.

 

Đáp án: A


Câu 4:

Có mấy thao tác chính với chuột:

Xem đáp án

Có 4 thao tác chính với chuột là:

+ Di chuyển chuột: giữ và di chuyển chuột trên mặt phẳng.

+ Nháy chuột: nhấn nhanh nút trái hoặc phải chuột và thả tay.

+ Nháy đúp chuột: nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột.

+ Kéo thả chuột: nhấn và giữ nút trái chuột, di chuyển chuột đến vị trí đích và thả tay để kết thúc thao tác.

Ngoài ra còn có thao tác kéo thả chuột, xoay nút chuột.

Đáp án: B


Câu 5:

Luyện tập chuột với phần mềm Mouse SKills gồm mấy mức?

Xem đáp án

Sử dụng phần mềm Mouse Skills để luyện tập các thao tác với chuột, có 5 mức để luyện tập:

+ Mức 1: Luyện thao tác di chuyển chuột.

+ Mức 2: Luyện thao tác nháy chuột.

+ Mức 3: Luyện thao tác nháy đúp chuột.

+ Mức 4: Luyện thao tác nháy nút phải chuột.

+ Mức 5: Luyện thao tác kéo thả chuột.

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận