Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 7 (có đáp án): Quan sát hệ mặt trời

  • 1521 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Phần mềm quan sát Trái Đất, Mặt Trăng, Mặt trời và các Vì sao trong hệ mặt trời là:

Xem đáp án

Phần mềm quan sát Trái Đất, Mặt Trăng, Mặt trời và các Vì sao trong hệ mặt trời là phần mềm Solar System.

Đáp án: B


Câu 2:

Cách khởi động phần mềm Quan sát Hệ Mặt Trời:

Xem đáp án

Cách khởi động phần mềm Quan sát Hệ Mặt Trời là nháy đúp chuột lên biểu tượng Lý thuyết, Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 7: Quan sát hệ mặt trời | Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học lớp 6 chọn lọc có đáp án của phần mềm Solar System trên màn hình nền.

Đáp án: B


Câu 3:

Để quan sát quỹ đạo của các hành tinh trong Hệ Mặt Trời ta nháy vào nút lệnh:

Xem đáp án

Để quan sát quỹ đạo của các hành tinh trong Hệ Mặt Trời ta nháy vào nút lệnh ORBIT. Ta có thể thay đồi mặt phẳng quỹ đạo hoặc tốc độ quay của các hành tinh khi quan sát.

Đáp án: C


Câu 4:

Phần mềm Solar System cho phép ta quan sát:

Xem đáp án

Phần mềm Solar System cho phép ta quan sát:Trái đất, Mặt trăng, Mặt Trời và các hành tinh.

Đáp án: D


Câu 5:

Phần mềm Solar System khi ta quan sát Trái Đất ta có thể quan sát:

Xem đáp án

Phần mềm Solar System khi ta quan sát Trái Đất ta có thể quan sát các lớp vỏ trái đất, quan sát ngày và đêm, các mùa trên trái đất, quan sát trái đất.

Đáp án: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Phan Vũ Ngọc Kim Ngân

Bình luận


Bình luận