Trắc nghiệm Toán 3 Bài 10: Bảng nhân 7, bảng chia 7 (Phần 2) có đáp án

  • 302 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mỗi hộp bi có 7 viên. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu viên bi?

Xem đáp án

4 hộp bi như thế có số bi là:
7 × 4 = 28 (viên)

Chọn A.


Câu 2:

Mai mua 5 quyển vở, mỗi quyển vở có giá 7 nghìn đồng, Mai đưa cho cô bán hàng 50 nghìn đồng. Hỏi cô bán hàng trả lại Mai bao nhiêu tiền?

Xem đáp án

Vì mỗi quyển vở có giá là 7 nghìn đồng, nên giá tiền mà Mai phải trả khi mua 5 quyển vở là: 

7 × 5 = 35 (nghìn đồng)
Vậy số tiền cô bán hàng phải trả lại Mai là: 

50 – 35 = 15 (nghìn đồng)

Chọn B.


Câu 3:

Mỗi bình hoa mẹ cắm 7 bông hoa hồng. Hỏi mẹ cần bao nhiêu bông hồng để cắm vào 5 bình?

Xem đáp án

Số bông hoa hồng mẹ cần để cắm vào 5 bình hoa là:
7 × 5 = 35 (bông hoa)

Chọn C


Câu 4:

7 × 2 = …

Xem đáp án

Ta có: 7 × 2 = 14

Chọn C


Câu 5:

Nếu đem 35 học sinh lớp 3A chia thành các tổ, mỗi tổ có 7 học sinh thì lớp có mấy tổ?

Xem đáp án

Lớp 3A có số tổ là: 

35 : 7 = 5 (tổ)

Chọn C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận