Trắc nghiệm Toán 3 Bài 15: Luyện tập chung (Phần 2) có đáp án

  • 227 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ:
Trong chuồng nhốt gà và vịt.
Media VietJack
Hỏi số gà bằng một phần mấy của tổng số gà và vịt trong chuồng ?

Xem đáp án

Quan sát hình vẽ ta thấy:
Tổng số gà và vịt trong chuồng là 8 con.
Số gà trong chuồng là 4 con.
Vì 8 : 4 = 2 nên số gà bằng 12  tổng số gà và vịt trong chuồng.

Chọn A


Câu 2:

Trong phòng ăn có 8 cái bàn, mỗi bàn xếp 8 cái ghế. Hỏi trong phòng ăn đó có bao nhiêu cái ghế?

Xem đáp án

Trong phòng ăn có số cái ghế là: 

8 × 8 = 64 (cái ghế)

Chọn C


Câu 3:

Bác Nga chia đều 12kg gạo vào 3 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Xem đáp án

Vì số gạo được chia đều vào 3 túi, nên số gạo ở mỗi túi là: 

12 : 3 = 4 (kg)

Chọn B


Câu 4:

Cho phép chia sau:
42 : 6 = 7
Số chia trong phép chia trên là số nào?

Xem đáp án

Trong phép chia 42 : 6 = 7, số bị chia là 42, số chia là 6, thương là 7.
Vậy số chia là 6.

Chọn A


Câu 5:

Một cửa hàng có 72 cái mũ và đã bán được 19  số mũ đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cái mũ?

Xem đáp án

Số mũ cửa hàng đã bán là: 

72 : 9 = 8 (cái).
Số mũ cửa hàng còn lại là: 

72 – 8 = 64 (cái).

Chọn A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận