Trắc nghiệm Toán 3 Bài 17: Hình tròn, tâm, bán kính, đường kính của hình tròn (Phần 2) có đáp án

  • 242 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tròn?

Media VietJack

Xem đáp án

Hình tròn trong hình là hình được đánh dấu mũi tên.
Vậy hình đã cho có 1 hình tròn.

Media VietJack

Chọn B


Câu 2:

Cho hình vẽ sau:
Media VietJack
Bán kính của hình tròn trên là gì?

Xem đáp án

Bán kính của hình tròn trên là OT.

Chọn C


Câu 3:

Media VietJack
Chiếc bánh trên có hình gì?

Xem đáp án

Chiếc bánh có hình tròn.

Chọn A


Câu 4:

Media VietJack

Đáp án nào dưới đây nêu đúng tên các bán kính có trong hình tròn?

Xem đáp án

Hình tròn đã cho có các bán kính là: OA, OB, OM


Câu 5:

Media VietJack

Trong hình vẽ trên có bao nhiêu đường kính?

Xem đáp án

Hình tròn trên có các đường kính là AC, BD.

Chọn A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận