Trắc nghiệm Toán 3 Bài 21: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật (Phần 2) có đáp án

  • 211 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Media VietJack
Bạn Kiên nói: “Khối rubik trong hình có dạng khối hộp chữ nhật”.
Bạn Ninh nói: “Khối rubik trong hình có dạng khối lập phương”.
Hỏi bạn nào nói đúng?

Xem đáp án

Khối rubik trong hình có dạng khối lập phương.
Do đó, bạn Ninh nói đúng, bạn Kiên nói sai.

Chọn B


Câu 2:

Cho hình vẽ:

 Media VietJack
Hình màu vàng là:

Xem đáp án

Quan sát hình vẽ, ta có:

Media VietJack
Hình màu vàng là khối lập phương.

Chọn B


Câu 3:

Hình nào sau đây là khối hộp chữ nhật?

Media VietJack

Xem đáp án

Hình 2 có 6 mặt đều là hình chữ nhật, 8 đỉnh và 12 cạnh nên hình 2 là khối hộp chữ nhật.

Chọn B


Câu 4:

Số cạnh của khối hộp chữ nhật là:

Xem đáp án

Khối hộp chữ nhật có 12 cạnh.

Chọn D.


Câu 5:

Số mặt của khối hộp chữ nhật là:

Xem đáp án

Khối hộp chữ nhật có 6 mặt là các hình chữ nhật.

Chọn A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận