Trắc nghiệm Toán 3 Bài 42: Ôn tập biểu thức số (Phần 2) có đáp án

  • 233 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho biểu thức (33 + 9) : 3, giá trị của biểu thức đã cho là số nào trong các số sau đây?

Xem đáp án

Ta có: 

(33 + 9) : 3 = 42 : 3 = 14
Vậy giá trị của biểu thức đã cho là: 14

Chọn C


Câu 4:

Trong biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép tính nào trước?

Xem đáp án

Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

Chọn A


Câu 5:

Khi lấy tổng của 387 và 45 rồi bớt đi 80 thì ta viết được biểu thức nào dưới đây?

Xem đáp án

Khi lấy tổng của 387 và 45 rồi bớt đi 80 thì ta viết được biểu thức: 387 + 45 − 80.

Chọn C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận