Trắc nghiệm Toán 3 Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3 (Phần 2) có đáp án

  • 248 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 3 × 7 là

Xem đáp án

Áp dụng bảng nhân 3, ta có:
3 × 7 = 21.

Chọn D


Câu 3:

Nhà Yến có 1 cái tủ được làm 5 ngăn, mỗi ngăn để 3 quyển sách. Hỏi cả 5 ngăn có tất cả bao nhiêu quyển sách?

Xem đáp án

Vì nhà Yến có 1 cái tủ được làm 5 ngăn, mỗi ngăn để 3 quyển sách nên cả 5 ngăn có tất cả số quyển sách là:
3 × 5 = 15 (quyển)

Chọn A


Câu 4:

Một túi đựng 3 quả cam. Hỏi 6 túi như thế có tất cả bao nhiêu quả cam?

Xem đáp án

6 túi như thế có số quả cam là:

3 × 6 = 18 (quả)

Chọn B


Câu 5:

Có 15 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 3 học sinh. Hỏi xếp được mấy hàng?

Xem đáp án

Xếp được số hàng là:
15 : 3 = 5 (hàng)

Chọn B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận