Trắc nghiệm Toán 3 Bài 6: Bảng nhân 4, bảng chia 4 (Phần 2) có đáp án

  • 237 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tích của các thừa số 4 và 5 là:

Media VietJack

Xem đáp án

Ta có: 4 × 5 = 20.

Chọn A


Câu 2:

Kết quả của phép tính 4 × 3 + 4 là

Xem đáp án

Ta có: 4 × 3 + 4 = 12 + 4 = 16.

Chọn C


Câu 3:

Mỗi con chó có 4 chân. Hỏi 8 con chó có mấy chân?

Media VietJack

Xem đáp án

Mỗi con chó có 4 chân nên 8 con chó có số chân là:
4 × 8 = 32 (chân).

Chọn C


Câu 4:

Kết quả của phép tính “4 × 10” là

Xem đáp án

Ta có: 4 × 10 = 40.

Chọn B


Câu 5:

Nhà Lan có 28 con gà được chia đều trong 4 cái chuồng. Hỏi mỗi chuồng có bao nhiêu con gà?

Xem đáp án

Mỗi chuồng có số con gà là: 

28 : 4 = 7 (con gà)

Chọn B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận