Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Bảng nhân 7

  • 1442 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Ta có: 7 × 6 = 42

Vậy số cần điền là 42.


Câu 2:

Phép toán 7 x 6 còn được viết là:

Xem đáp án

Đáp án B

7 × 6 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Ta có: 7 × 7 = 49

Số cần điền vào chỗ trống là 7


Câu 4:

Giá trị của biểu thức: 7 x 7 + 58 là:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: 7 × 7 + 58 = 49 + 58 = 107

Vậy giá trị của biểu thức là 107.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

9 tuần có số ngày là:

         7 × 9 = 63 (ngày)

Đáp số: 63 ngày.

Số cần điền vào chỗ trống là 63.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận