Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

  • 1779 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Bạn Lan làm phép tính 216 + 214 như sau:

Theo em, Lan làm đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

6+4=10, viết 0 nhớ 1

1+1=2, nhớ thêm 1 bằng 3, viết 3;

2+2=4, viết 4.

Em có phép tính đúng là:

Vậy bạn Lan làm đúng.


Câu 2:

Cho phép tính sau:

Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

Đáp án A

Số cần điền là 480.


Câu 3:

Em ghép các ô có kết quả bằng nhau:

Xem đáp án

129+127=256

209+209=418

158+234=392

135+283=418

246+146=392

162+94=256

Từ đó em ghép được các ô có kết quả bằng nhau.


Câu 5:

Nhà bạn Hà nuôi một đàn vịt. Sau khi mẹ bạn Hà bán đi 120 con vịt thì còn lại 180 con vịt. Hỏi lúc đầu nhà bạn Hà nuôi bao nhiêu con vịt?

Xem đáp án

Đáp án B

Lúc đầu nhà bạn Hà có số con vịt là:

120+180=300 ( con vịt )

Đáp số: 300 con vịt.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận