Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Đề-ca-mét. Héc-tô-mét. Bảng đơn vị đo độ dài.

  • 1481 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

1hm = 100m

Số cần điền vào chỗ trống là 100.


Câu 2:

Giá trị của phép tính 96 hm - 18 hm là:

Xem đáp án

Đáp án D

96 hm – 18 hm = 78 hm


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

96 km : 3 = 32 km

Số cần điền vào chỗ trống là 32.


Câu 4:

24 hm x 5 = ?

Xem đáp án

Đáp án B

24 hm ×5 = 120 hm

120 hm = 12 km


Câu 5:

Ghép cặp các ô có giá trị bằng nhau:

Xem đáp án

78 m : 3 = 26 m

16 dam : 2 = 8 dam = 80 m

49 km : 7 = 7 km = 700 dam.

Từ đó em ghép được các ô có giá trị bằng nhau.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Phanthithuhuong
21:39 - 20/12/2021

sao khó thế
:++

Phanthithuhuong
21:40 - 20/12/2021

hứ

Phanthithuhuong
21:40 - 20/12/2021

:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<,

Phanthithuhuong
21:41 - 20/12/2021

:[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[