Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Ôn tập các bảng chia

  • 1583 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Ghép các phép tính có giá trị bằng nhau:

Xem đáp án

400 : 2 = 200 = 800:4

900 : 3 = 300 = 600 : 2

400 : 1 = 400 = 800 : 2


Câu 3:

Cô giáo có 30 cái kẹo, cô chia số kẹo đó cho các bạn học sinh, mỗi bạn được 3 cái. Hỏi có bao nhiêu bạn học sinh được cô giáo chia kẹo?

Xem đáp án

Đáp án B

Có số bạn học sinh được cô giáo chia kẹo là:

30:3=10 (bạn)

Đáp số: 10 bạn.


Câu 4:

Số 14 là kết quả của phép toán nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

2×8+3=19

20÷4+5=10

3+4×2=11

20÷5+10=14


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Linh Ta

Bình luận


Bình luận