Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Ôn tập về đại lượng

  • 1346 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Thứ tự các đơn vị đo từ lớn đến bé là:  hm; dam; m

Vậy 1hm = 100m

Số cần điền là 100.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Ta có:

 5dam = 1dam × 5

 = 10m × 5

= 50m

Vậy 5dam = 50m

Số cần điền là 50.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Kim của cân đang chỉ ở vị trí số 700.

Vậy lọ hoa nặng 700g.


Câu 4:

Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ trống:

Xem đáp án

Ta có:

Dấu cần điền vào chỗ trống là >.


Câu 5:

Dũng vào học ở trường lúc 7 giờ sáng và tan học lúc 11 giờ trưa. Hỏi Dũng đã ở trường học mấy giờ ?

Xem đáp án

Đáp án A

Dũng đã ở trường học số giờ là:

11 – 7 = 4 (giờ)

Đáp số: 4 giờ.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Binh hai

Bình luận


Bình luận