Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

  • 1354 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Kết quả của phép toán 3628 - 1353 là:

Xem đáp án

Đáp án A

Kết quả của phép toán là:

3628  −1353 = 2275


Câu 2:

Lan nói rằng “Hiệu của 2468 và 999 bằng 1469”. Bạn Lan nói đúng hay sai ?

Xem đáp án

Đáp án A

Hiệu của 2468 và 999 có giá trị là:

2468 – 999 = 1469.

Vậy bạn Lan nói đúng.


Câu 3:

Một công ty, tuần đầu sản xuất được 3692 sản phẩm. Tuần thứ hai, họ chỉ sản xuất được 2978 sản phẩm. Tuần đầu công ty đó sản xuất được nhiều hơn tuần thứ hai số sản phẩm là:

Xem đáp án

Đáp án C

Tuần đầu công ty đó sản xuất được nhiều hơn tuần thứ hai số sản phẩm là:

3692 – 2978 = 714 (sản phẩm)

Đáp số: 714 (sản phẩm).


Câu 4:

Một cửa hàng xăng dầu, buổi sáng họ bán được 3589 lít xăng. Buổi chiều họ bán được ít hơn buổi sáng 156 lít. Cả hai buổi, cửa hàng đó bán được số lít xăng là:

Xem đáp án

Đáp án D

Buổi chiều cửa hàng đó bán được số lít xăng là:

3589 – 156 = 3433 (lít)

Cả hai buổi cửa hàng bán được số lít xăng là:

3589 + 3433 = 7022 (lít)

Đáp số: 7022 lít.


Câu 5:

Ghép ô kết quả với phép tính thích hợp.

Xem đáp án

Ta có:

5000 – 4 = 4996

5700 – 2000 = 3700

5700 – 400 = 5300

Từ đó em ghép được các ô như đáp án bên trên.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận