Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Xem đồng hồ

  • 1598 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Con hãy điền số thích hợp vào ô trống:

Xem đáp án

Đồng hồ đang chỉ 7 giờ 15 phút

Số cần điền vào chỗ trống lần lượt là 7;15.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Xem đáp án

Cần di chuyển kim giờ và kim phút như sau:

Số cần điền vào chỗ trống lần lượt là 12 và 6.


Câu 3:

Mẹ đi làm lúc 13 giờ, lúc đó thuộc buổi nào?

Xem đáp án

Đáp án C

13 giờ = 1 giờ chiều.


Câu 4:

Ghép đồng hồ điện tử chỉ cùng giờ với đồng hồ kim:

Xem đáp án

Theo thứ tự từ trên xuống dưới thì các đồng hồ kim đang chỉ lần lượt là:

a) 5 giờ 10 phút;

b) 1 giờ 15 phút;

c) 7 giờ 40 phút.


Câu 5:

Đồng hồ trên chỉ mấy giờ?

Xem đáp án

Đáp án A

Đồng hồ đang chỉ 3 giờ 45 phút.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Phạm Minh An
11:27 - 11/12/2021

dễ