Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 15: Hình vuông có đáp án (Phần 2)

  • 289 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình vuông?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong các hình trên, hình B là hình vuông. Vì hình B có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.


Câu 2:

Cho hình sau:

Hình trên có số hình vuông là:

Cho hình sau:Hình trên có số hình vuông là: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình trên gồm 3 hình vuông là hình 1, hình 2, hình 3.


Câu 3:

Điền vào chỗ trống: Hình vuông có … góc vuông.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hình vuông có 4 góc vuông.


Câu 4:

Điền vào chỗ trống: Hình vuông có … cạnh có độ dài bằng nhau.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hình vuông có 4 cạnh có độ dài bằng nhau.


Câu 5:

Cho hình vuông ABCD sau:

Cho hình vuông ABCD sau:Biết cạnh AB có độ dài 5 cm, độ dài cạnh BC là: (ảnh 1)

Biết cạnh AB có độ dài 5 cm, độ dài cạnh BC là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì các cạnh của hình vuông có độ dài bằng nhau nên độ dài cạnh BC bằng độ dài cạnh AB và bằng 5 cm.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận