Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 21: Em làm được những gì có đáp án (Phần 2)

  • 241 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 3 625 + 636 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta đặt tính rồi tính

+3  625   636  4  261


Câu 2:

Kết quả của phép tính 8 325 – 3 275 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta đặt tín rồi tính

8  3253  255  5  050


Câu 3:

Kết quả của phép tính 2 573 × 2 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta đặt tính rồi tính

×2  573       2   5  146


Câu 4:

Kết quả của phép tính 2 536 : 4 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta đặt tính rồi tính

2  536134634    16      0


Câu 5:

Cho hình chữ nhật có chiều dài 50 cm, chiều rộng là 25 cm. Tính chu vi hình chữ nhật.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Chu vi hình chữ nhật là:

(50 + 25) × 2 = 150 (cm)

Đáp số: 150 cm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận