Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 27: Phép trừ trong phạm vi 100 000 có đáp án (Phần 2)

  • 135 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 60 000 – 25 000 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta đặt tính rồi tính


Câu 2:

89 835 – y = 45 375. Giá trị của y là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu

y = 89 835 – 45 375

y = 44 460


Câu 3:

Hiệu của số chắn lớn nhất có năm chữ số giống nhau với số liền trước của 23 333 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số chẵn lớn nhất có năm chữ số giống nhau là: 88 888

Số liền trước của 23 333 là 23 332

Hiệu của hai số đó là:

88 888 – 23 332 = 65 556

Đáp số: 65 556


Câu 4:

An nói rằng “Hiệu của 87 264 và 37 473 bằng 45 738”. Bạn An nói đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có

87 264 – 37 473 = 49 791. Vậy bạn An nói sai


Câu 5:

Điền dấu thích hợp vào chỗ trống: 35 555 – 5 000 ... 35 000

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có:

35 555 – 5 000 = 30 555.

So sánh hai số 30 555 và 35 000 đều có 5 chữ số, đều có chữ số hàng chục nghìn là 3.

Xét chữ số hàng nghìn có 0 < 5 nên 30 555 < 35 000.

Vậy 35 555 – 5 000 < 35 000


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận