Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 35: Diện tích hình vuông có đáp án (Phần 2)

  • 208 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho hình vuông có cạnh là 5 cm.

5cm

5cm

Tính diện tích hình vuông đó

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Diện tích hình vuông là:

5 × 5 = 25 (cm2)

Đáp số: 25 cm2


Câu 2:

Trong hai hình dưới đây, hình nào có diện tích lớn hơn

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Diện tích hình chữ nhật là:

18 × 6 = 108 (cm2)

Diện tích hình vuông là:

6 × 6 = 36 (cm2)

Ta có : 108 cm2 > 36 cm2

Vậy hình chữ nhật có diện tích lớn hơn hình vuông.


Câu 3:

Diện tích phần màu tím là:

Diện tích phần màu tím là: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Diện tích hình vuông lớn là:

4 × 4 = 16 (cm2)

Diện tích hình vuông nhỏ là:

2 × 2 = 4 (cm2)

Diện tích phần màu tím là:

16 – 4 = 12 (cm2)

Đáp số: 12 cm2


Câu 4:

Hiếu có chiếc bàn học hình vuông, độ dài cạnh của chiếc bàn là 2 m. Hỏi diện tích chiếc bàn học của Hiếu là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Diện tích chiếc bàn nhà Hiếu là:

2 × 2 = 4 (m2)

Đáp số: 4 m2


Câu 5:

Mảnh vườn hình vuông nhà hoa có chu vi là 28 m. Hỏi diện tích mảnh vườn là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Độ dài cạnh của mảnh vườn hình vuông là:

28 : 4 = 7 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

7 × 7 = 49 (m2)

Đáp số: 49 m2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận