Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 49: Luyện tập chung (Phần 2) có đáp án

  • 227 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số 5 478 được đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số 5 478 được đọc là: “Năm nghìn bốn trăm bảy mươi tám”


Câu 2:

Số 7 530 có hàng chục là số:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 7 530 có hàng chục là số 3.


Câu 3:

Số liền sau của số 8 520 là số:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số liền sau của số 8 520 là số 8 521.


Câu 4:

Tuấn có 4 876 hoa điểm tốt, Minh có 8 570 hoa điểm tốt, Mai có 9 845 hoa điểm tốt, Thảo có 6 523 hoa điểm tốt. Bạn có nhiều hoa điểm tốt nhất là bạn:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta sắp xếp số hoa điểm tốt của các bạn theo thứ tự từ bé đến lớn là:

4 876, 6 523, 8 570, 9 845

Vậy bạn có nhiều hoa điểm tốt nhất là bạn Mai (9 845 hoa)


Câu 5:

Đồng hồ chỉ 8 giờ 11 phút là:

B.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đồng hồ A chỉ 4 giờ 35 phút.

Đồng hồ B chỉ 8 giờ 9 phút.

Đồng hồ C chỉ 5 giờ 41 phút.

Đồng hồ C chỉ 8 giờ 11 phút.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận