Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 69: Luyện tập chung (Phần 2) có đáp án

  • 225 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tháng 2 có bao nhiêu ngày?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày.


Câu 2:

 Ngày 5 tháng 6 của năm nào đó là thứ hai. Hỏi ngày 12 tháng 6 của năm đó là thứ mấy?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì ngày 05 tháng 6 là thứ hai thì thứ hai tuần sau là ngày 5 + 7 = 12 tháng 6;


Câu 3:

Quan sát tờ lịch tháng dưới đây, chủ nhật đầu tiên của tháng là ngày nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chủ nhật đầu tiên của tháng là 1 tháng 1.


Câu 4:

 Từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều trôi qua bao nhiêu giờ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đổi 6 giờ chiều = 18 giờ

Vậy Từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều trôi qua: 18 giờ - 7 giờ = 11 giờ


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận