Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 17. Chu vi hình chữ nhật có đáp án

  • 256 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài là 12m, chiều rộng bằng 8m

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Chu vi hình chữ nhật là:

(12 + 8) × 2 = 40 (m)

Đáp số: 40 m


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống

Chiều dài

25 m

Chiều rộng

14 m

Chu vi

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Chu vi hình chữ nhật là:

(25 + 14) × 2 = 78 (m)

Đáp số: 78 m

Vậy số cần điền vào ô trống là 78 m


Câu 3:

Tính chu vi hình chữ nhật theo số đo sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đổi: 40 cm = 4 dm

Chu vi hình chữ nhật đó là:

(6 + 4) × 2 = 20 (dm)

Đáp số: 20 dm


Câu 4:

Điền số còn thiếu vào ô trống

Chu vi hình chữ nhật

150 km

Nửa chu vi hình chữ nhật

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

150 : 2 = 75 (km)

Đáp số: 75 km


Câu 5:

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 120 m. Biết chiều rộng là 20 m. Tính chiều dài của mảnh đất đó?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

120 : 2 = 60 (m)

Chiều dài của mảnh đất là:

60 – 20 = 40 (m)

Đáp số: 40 m


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận