Thi Online Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 34. Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị mi-li-mét, gam, mi-li-lít, độ C có đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 34. Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị mi-li-mét, gam, mi-li-lít, độ C có đáp án

  • 328 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Gói hạt tiêu cân nặng bao nhiêu gam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Gói hạt tiêu cân nặng:

20 + 20 = 40 (g)

Đáp số: 40 g


Câu 2:

Gói mì chính cân nặng bao nhiêu gam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cân nặng của mì chính là 100 g + 50 g = 150 g.


Câu 3:

Hộp bút dày khoảng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hộp bút dày khoảng: 20mm ( = 2 cm)


Câu 4:

Em nên uống nước ở nhiệt độ khoảng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Em nên uống nước ở nhiệt độ vừa phải (250C), không nên uống nước quá nóng hoặc quá lạnh.


Câu 5:

Quả cà chua nặng khoảng bao nhiêu?

Quả cà chua nặng khoảng bao nhiêu? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Quả cà chua nặng khoảng 50g.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận