Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 42. Bảng nhân 8 có đáp án

  • 324 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 8 x 1 = 4

8 x 2 = 16

8 x 4 = 32

8 x 5 = 40

Vậy số cần điền vào ô trống là: 8 x 3 = 24


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 8 × 1 = 8

Vậy số cần điền vào ô trống là 8.


Câu 3:

Kết quả của phép tính 8 × 7 = ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 8 × 7 = 56

Vậy kết quả của phép tính là 56.


Câu 4:

Mỗi lọ hoa cắm 8 bông hoa. Hỏi 2 lọ hoa cắm tất cả bao nhiêu bông hoa?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

2 lọ hoa cắm tất cả số bông hoa là:

8 x 2 = 16 (bông)

Đáp số: 16 bông hoa


Câu 5:

Một hộp bánh Chocopie có 8 cái bánh; Một gói bánh Cosy có 5 cái bánh. Hỏi 4 hộp bánh Chocopie và 8 gói bánh Cosy có tất cả bao nhiêu cái bánh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

4 hộp bánh chocopie có số cái bánh là

8 x 4 = 32 (cái)

8 gói bánh Cosy có số cái bánh là:

5 x 4 = 40 (cái)

Có tất cả số bánh là:

32 + 40 = 72 (cái)

Đáp số: 72 cái bánh


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận