Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 46. Bảng chia 9 có đáp án

  • 244 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành dãy số sau:

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có:

90 : 9 = 10

81 : 9 = 9

72 : 9 = 8

54 : 9 = 6

45 : 9 = 5

36 : 9 = 4

Số cần điền vào ô trống là số khi chia cho 9 được kết quả là 7.

Ta có: 63 : 9 = 7

Vậy số cần điền vào ô trống là số 63.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: 18 : 9 = 2

Vậy số cần điền vào ô trống là 2.

Vậy kết quả của phép tính là 8 (dư 6).


Câu 3:

Số dư trong phép chia 82 : 9 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

82 : 9 = 9 (dư 1)

Vậy số dư của phép chia 82 : 9 là 1.


Câu 4:

 số gấu trong hình là bao nhiêu con gấu? (ảnh 1) số gấu trong hình là bao nhiêu con gấu?

 số gấu trong hình là bao nhiêu con gấu? (ảnh 2)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Có tất cả 27 con gấu.

 số gấu trong hình là bao nhiêu con gấu? (ảnh 3) số gấu trong hình là:

27 : 9 = 3 (con)

Đáp số: 3 con gấu


Câu 5:

Giá trị biểu thức 99 – 81 : 9 bằng giá trị biểu thức nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có:

99 – 81 : 9 = 99 – 9 = 90

7 x 10 + 30 = 70 + 30 = 100

9 x 10 + 9 = 90 + 9 = 90

21 : 7 = 3

Vậy 99 – 81 : 9 = 9 x 10 + 9.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận