Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 52. Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông có đáp án

  • 329 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Có mấy phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây

1. Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2

2. Muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó

3. Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo)

4. Muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân 4

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Có 2 phát biểu đúng: 1, 3

Cần phân biệt cách tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật và hình vuông

- Tính chu vi:

+ Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2

+ Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân 4

- Tính diện tích:

+ Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo)

+ Muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó


Câu 2:

Tính diện tích hình chữ nhật ABCD trong hình vẽ dưới đây:

Tính diện tích hình chữ nhật ABCD trong hình vẽ dưới đây: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Diện tích hình chữ nhật đó là:

6 × 3 = 18 (cm2)

Đáp số: 18 cm2


Câu 3:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 5 m, chiều dài gấp 9 lần chiều rộng. Diện tích của hình chữ nhật đó là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật đó là:

5 × 9 = 45 (m)

Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật đó là:

45 × 5 = 225 (m2 )

Đáp số: 225 m2


Câu 4:

Tính diện tích của hình vẽ dưới đây

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Diện tích của hình chữ nhật màu nâu là:

4 × 3 = 12 (cm2)

Diện tích của hình chữ nhật màu vàng là:

10 × 2 = 20 (cm2)

Diện tích của hình đã cho là:

20 + 12 = 32 (cm2)

Đáp số: 32 cm2


Câu 5:

Cho hình vuông và hình chữ nhật có các kích thước như hình vẽ.

Diện tích hình vuông …… diện tích hình chữ nhật

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Diện tích hình vuông là:

6 × 6 = 36 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật là:

12 × 3 = 36 (cm2)

Vậy diện tích hình vuông bằng diện tích hình chữ nhật (vì cùng bằng 36 cm2)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận