Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 7. Ôn tập phép chia có đáp án

  • 363 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chia đều 6 cái bánh bao vào 2 đĩa, hỏi mỗi đĩa có bao nhiêu bánh bao?

Chia đều 6 cái bánh bao vào 2 đĩa, hỏi mỗi đĩa có bao nhiêu bánh bao? (ảnh 1)Chia đều 6 cái bánh bao vào 2 đĩa, hỏi mỗi đĩa có bao nhiêu bánh bao? (ảnh 2)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Mỗi đĩa có số bánh bao là:

6 : 2 = 3 (cái)

Đáp số: 3 cái bánh bao


Câu 2:

Cô giáo có 6 ngôi sao chia cho một số bạn, mỗi bạn được 3 ngôi sao. Hỏi cô giáo chia cho mấy bạn?

Cô giáo có 6 ngôi sao chia cho một số bạn, mỗi bạn được 3 ngôi sao. Hỏi cô giáo chia cho mấy bạn? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cô giáo chia số ngôi sao cho số bạn là:

6 : 3 = 2 (bạn)

Đáp số: 2 bạn


Câu 3:

Điền dấu “>, <, =” thích hợp vào ô trống:

Điền dấu “>, <, =” thích hợp vào ô trống: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có:

18 : 2 = 9

45 : 5 = 9

Vậy dấu thích hợp để điền vào ô trống là dấu =.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống là:

Điền số thích hợp vào ô trống là: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có:

20 : 2 = 10

18 : 2 = 9

14 : 2 = 7

12 : 2 = 6

10 : 2 = 5

Do đó số cần điền vào ô trống là số khi chia cho 2 được kết quả là 8.

Vậy số đó là: 8 x 2 = 16


Câu 5:

Lan đọc một cuốn sách dày 50 trang trong 5 ngày. Hỏi mỗi ngày Lan đọc bao nhiêu trang sách?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Mỗi ngày Lan đọc số trang sách là:

50 : 5 = 10 (trang)

Đáp số: 10 trang

Lan đọc một cuốn sách dày 50 trang trong 5 ngày. Hỏi mỗi ngày Lan đọc bao nhiêu trang sách? (ảnh 1)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận