Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 8. Tìm thừa số có đáp án

  • 297 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống
Điền số thích hợp vào ô trống (ảnh 1) Điền số thích hợp vào ô trống (ảnh 2) Điền số thích hợp vào ô trống (ảnh 3) Điền số thích hợp vào ô trống (ảnh 4) Điền số thích hợp vào ô trống (ảnh 5)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Muốn tìm một thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết

Số cần điền vào ô trống là:

40 : 5 = 80


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống (ảnh 1) Điền số thích hợp vào ô trống (ảnh 2) Điền số thích hợp vào ô trống (ảnh 3) Điền số thích hợp vào ô trống (ảnh 4) Điền số thích hợp vào ô trống (ảnh 5)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Muốn tìm một thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Số cần điền vào ô trống là:

18 : 2 = 9


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống
Điền số thích hợp vào ô trống (ảnh 1) Điền số thích hợp vào ô trống (ảnh 2) Điền số thích hợp vào ô trống (ảnh 3) Điền số thích hợp vào ô trống (ảnh 4) Điền số thích hợp vào ô trống (ảnh 5)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta có:

18 : 2 = 9

14 : 2 = 7

6 : 2 = 3

2 : 2 = 1

Số cần điền vào ô trống là một số khi chia cho 2 cho kết quả là 5

Số đó là: 5 x 2 = 10


Câu 4:

Cặp số nào sau đây khi nhân với nhau, ta được tích là 15

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 3 x 5 = 15

Vậy cặp số 3 và 5 khi nhân với nhau ta được kết quả là 15.


Câu 5:

Tuổi của chị gấp 2 lần tuổi của em, biết năm nay chị 12 tuổi. Hỏi hiện nay em bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tuổi của em hiện nay là:

12 : 2 = 6 (tuổi)

Đáp số: 6 tuổi


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận