Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Tìm hiểu tác giả Nguyễn Khoa Điềm có đáp án

  • 114 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Địa danh nào đưới đây là quê hương của Nguyễn Khoa Điềm?

Xem đáp án

Nguyễn Khoa Điềm sinh tại thôn Ưu Điềm, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Thông tin nào không đúng về tiểu sử của tác giả Nguyễn Khoa Điềm?

Xem đáp án

Tiểu sử Nguyễn Khoa Điềm:

- Thân sinh ông là nhà báo Hải Triều, thuộc dòng dõi quan Nội tán Nguyễn Khoa Đăng, gốc An Dương

- Năm 1955, Nguyễn Khoa Điềm ra miền Bắc học tại trường học sinh miền Nam. Năm 1964, ông tốt nghiệp đại học sư phạm Hà Nội, cùng một lứa với Phạm Tiến Duật, Lê Anh Xuân

- Nguyễn Khoa Điềm từng bị bắt giam tại nhà lao Thừa Phủ. Đến chiến dịch Mậu Thân 1968, ông được giải thoát, tiếp tục ở lại miền Nam hoạt động. Vào thời điểm này, Nguyễn Khoa Điềm bắt đầu làm thơ

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Nguyễn Khoa Điềm trở thành hội viên Hội nhà văn Việt Nam năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Năm 1975, Nguyễn Khoa Điềm trở thành hội viên Hội nhà văn Việt Nam

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Nguyễn Khoa Điềm được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Năm 1996, Nguyễn Khoa Điềm được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Nguyễn Khoa Điềm nghỉ hưu và sống tại Thành phố Huế năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Nguyễn Khoa Điềm nghỉ hưu và sống tại Thành phố Huế năm 2001

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận