Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Tìm hiểu tác giả Phạm Văn Đồng có đáp án

  • 126 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Địa danh nào sau đây là quê hương của Phạm Văn Đồng?

Xem đáp án

Ông sinh ra ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Đâu là năm sinh, năm mất của Phạm Văn Đồng?

Xem đáp án

Phạm Văn Đồng (1906 – 2000)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Phạm Văn Đồng không hoạt động trong lĩnh vực nào?

Xem đáp án

Tham gia cách mạng từ sớm và là nhà hoạt động cách mạng xuất sắc, là nhà giáo dục tâm huyết và một nhà văn hóa, văn nghệ lớn

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Chức vụ cao nhất của Phạm Văn Đồng trong bộ máy Nhà nước là?

Xem đáp án

Phạm Văn Đồng là vị Thủ tướng Việt Nam tại vị lâu nhất (1955 – 1987)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Phạm Văn Đồng thường sáng tác thể loại văn chương nào?

Xem đáp án

Thể loại: các tác phẩm nghị luận xuất sắc

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận