Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Tìm hiểu từ Hán Việt có đáp án

  • 158 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Từ Hán Việt là những từ như thế nào?

Xem đáp án

Từ Hán Việt là từ được mượn từ tiếng Hán, trong đó tiếng để cấu tạo từ Hán Việt được gọi là yếu tố Hán Việt

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Từ ghép Hán Việt có mấy loại chính?

Xem đáp án

Từ Hán Việt có hai loại chính: từ ghép đẳng lập và từ ghép chính phụ

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Từ nào trong các câu dưới đây có sử dụng từ Hán Việt?

Xã tắc hai phen chồn ngựa đá

Non sông nghìn thuở vững âu vàng

Xem đáp án

Xã tắc (non sông, đất nước, quốc gia, dân tộc)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Nghĩa của từ “tân binh” là gì?

Xem đáp án

“tân binh” nghĩa là người lính mới

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Đâu không phải là từ Hán Việt?

Xem đáp án

Từ “đất nước” là một từ thuần Việt

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận