Trắc nghiệm Văn 7 CTST Lý thuyết về phép Nối có đáp án

  • 144 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Phép nối là biện pháp tạo ra sự liên kết giữa các câu, các đoạn văn bằng cách:

Xem đáp án

Phép nối là biện pháp tạo ra sự liên kết giữa các câu, các đoạn văn bằng cách: sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ biểu thị quan hệ với câu trước.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Các phép liên kết chủ yếu được học là?

Xem đáp án

Các phép liên kết chủ yếu được học là: phép nối, phép lặp, phép liên tưởng, trái nghĩa, phép thế

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Dòng nào sau đây không chứa những từ ngữ thường dùng trong phép nối?

Xem đáp án

Dòng không chứa những từ ngữ thường dùng trong phép nối là: Cái này, điều ấy, việc đó, hắn, họ, nó…

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Phép nối được chia thành mấy loại?

Xem đáp án

Phép nối được chia thành 4 đoạn:

- Phép nối tổ hợp từ

- Phép nối quan hệ từ

- Phép nối bằng trợ từ, phụ từ, tính từ

- Phép nôi bằng quan hệ chức năng cú pháp

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Phép nối tổ hợp từ là gì?

Xem đáp án

Phép nối tổ hợp từ là: phép nối gồm có một kết từ kết hợp một đại từ hoặc phụ từ hoặc những tổ hợp từ có nội dung chỉ quan hệ liên kết

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận