Trắc nghiệm Văn 7 CTST Ôn tập Dấu chấm lửng có đáp án

  • 167 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Dòng nào sau đây không phải là công dụng của dấu chấm lửng?

Xem đáp án

Dấu chấm lửng không dùng để đánh dấu kết thúc câu tường thuật

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Đâu là kí hiệu của dấu chấm lửng?

Xem đáp án

… là kí hiệu của dấu chấm lửng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Dấu chấm lửng trong câu sau được dùng với dụng ý gì?

Con thấy râu mọc ngược dưới cằm…

Xem đáp án

Dấu chấm lửng trong câu trên tỏ ý ngập ngừng của nhân vật

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Dấu chấm lửng được dùng trong đoạn văn sau có tác dụng gì ?

Thể điệu ca Huế có sôi nổi, tươi vui, có buồn cảm, bâng khuâng, có tiếc thương ai oán … Lời ca thong thả, trang trọng, trong sáng gợi lên tình người, tình đất nước, trai hiền, gái lịch

Xem đáp án

Dấu chấm lửng được dùng trong đoạn văn trên có tác dụng tỏ ý còn nhiều cung bậc tình cảm chưa dược kể hết của các thể điệu ca Huế

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thanh Phạm
00:38 - 04/11/2023

Câu 7: Đáp án là C