Trắc nghiệm Văn 7 CTST Phân tích văn bản Tục ngữ và sáng tác văn chương có đáp án

  • 144 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Văn bản Tục ngữ và sáng tác văn chương nhắc đến mấy câu chuyện?

Xem đáp án

Văn bản Tục ngữ và sáng tác văn chương nhắc đến 2 câu chuyện

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Những câu chuyện nào được nhắc đến trong văn bản?

Xem đáp án

Những câu chuyện nào được nhắc đến trong văn bản là Nàng Bân và “Chim trời cá nước…” – xưa và nay

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Câu tục ngữ nào tương ứng với câu chuyện Nàng Bân được nhắc đến trong văn bản?

Xem đáp án

Câu tục ngữ tương ứng với câu chuyện Nàng Bân được nhắc đến trong văn bản là: Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Câu tục ngữ nào được sử dụng trong câu chuyện “Chim trời cá nước…” - xưa và nay”?

Xem đáp án

Câu tục ngữ được sử dụng trong câu chuyện “Chim trời cá nước…” - xưa và nay” là: Chim trời cá nước

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận