Trắc nghiệm Văn 7 CTST Tìm hiểu về thuật ngữ có đáp án

  • 185 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Thuật ngữ là gì?

Xem đáp án

Thuật ngữ là từ từ, ngữ biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ, thường được dùng trong các văn bản thông tin thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và văn bản nghị luận

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Thuật ngữ có mấy đặc điểm?

Xem đáp án

Thuật ngữ có hai đặc điểm chính

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Đặc điểm của thuật ngữ là gì?

Xem đáp án

Thuật ngữ có 2 đặc điểm chính:

- Thứ nhất, trong một lĩnh vực khoa học, công nghệ, mỗi thuật ngữ chỉ biểu thị một khái niệm và ngược lại, mỗi khái niệm chỉ được biểu thị bằng một thuật ngữ

- Thứ hai, thuật ngữ không có tính biểu cảm

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Chức năng của thuật ngữ là gì?

Xem đáp án

Thuật ngữ được dùng để biểu thị các khái niệm khoa học, công nghệ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

“Hoán dụ” là thuật ngữ thuộc môn gì?

Xem đáp án

“Hoán dụ” là thuật ngữ trong môn Ngữ văn

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận