Trắc nghiệm Văn 7 Lý thuyết Nói giảm nói tránh có đáp án

  • 122 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nói giảm nói tránh là gì?

Xem đáp án

Nói giảm nói tránh là một biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển, tránh gây cảm giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nề; tránh thô tục, thiếu lịch sự.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Điểm giống nhau giữa nói giảm nói tránh với nói quá là?

Xem đáp án

Điểm giống nhau giữa nói giảm nói tránh và nói quá là đều nói một cách không chính xác về sự việc đã xảy ra

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Trường hợp nào sau đây không sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh?

Xem đáp án

Trường hợp “Khi muốn thể hiện sự thiếu tôn trọng với người đang đối thoại với mình” không sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Không nên sử dụng nói giảm nói tránh trong tình huống nào?

Xem đáp án

Không nên sử dụng nói giảm nói tránh khi thực sự cần phê bình nghiêm khắc, nói thẳng, nói đúng mức độ sự thật với một ai đó đang mắc lỗi

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Câu nào dưới đây sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh?

Xem đáp án

Câu “Anh ấy không bao giờ trở về nữa, mãi mãi nằm lại ở chiến trường B” sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận