Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 1. Động lượng và định luật bảo toàn động lượng có đáp án

  • 1064 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Trong quá trình nào sau đây, động lượng của vật không thay đổi?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Động lượng của vật: p=mv

Động lượng của một vật không đổi nếu v không đổi.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là sai? Trong một hệ kín

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hệ vật chỉ có những lực của các vật trong hệ tác dụng lẫn nhau, không có tác dụng của những lực từ bên ngoài hệ hoặc nếu có thì các lực này triệt tiêu lẫn nhau được gọi là hệ kín.

A, B, C- đúng

D - sai


Câu 4:

Một vật khối lượng 500 g chuyển động thẳng dọc trục Ox với vận tốc 18 km/h. Động lượng của vật bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 18 km/h = 5 m/s

Động lượng của vật: p=mv

Xét về độ lớn: p = mv = 0,5.5 = 2,5 kg.m/s


Câu 5:

Một vật 3 kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian 2 s. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu? Lấy g = 9,8 m/s2.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Xung lượng của trọng lực bằng độ biến thiên động lượng của vật:

Δp=F.Δt

Ta có: F - ở đây chính là trọng lượng của vật P = mg

Δp=P.Δt=mg.Δt=3.9,8.2=58,8  kg.m/s


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận