Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 1: Khái quát về môn Vật lí (Phần 2) có đáp án

  • 1444 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm các dạng vận động của

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Theo định nghĩa SGK, Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm các dạng vận động của vật chất và năng lượng.


Câu 2:

Phương pháp nghiên cứu của Vật lí gồm hai phương pháp chính là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Phương pháp nghiên cứu của Vật lí gồm hai phương pháp chính là phương pháp thực nghiệm và phương pháp lí thuyết.


Câu 3:

Phương pháp thực nghiệm và phương pháp lí thuyết trong Vật lí, phương pháp nào có tính quyết định?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Hai phương pháp Vật lí đều hỗ trợ cho nhau nhưng phương pháp thực nghiệm mới mang tính quyết định. Chỉ khi một thực nghiệm được kiểm chứng thì các lí thuyết liên quan mới được nhìn nhận là chính xác.


Câu 4:

Toán học có vai trò như thế nào đối với việc nghiên cứu Vật lí.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Có thể thấy để nghiên cứu Vật lí không thể thiếu được đó là các công cụ toán học. Người học Vật lí cần có kiến thức đầy đủ về Toán học ở mức độ tương đương mới có thể tiếp cận được các tri thức Vật lí mới mẻ hơn.

Toán học có vai trò quan trọng với việc nghiên cứu Vật lí:

- Hỗ trợ tính toán.

- Đo đạc, xử lí số liệu trong thực nghiệm Vật lí.

- Mô hình hóa các lí thuyết vật lí dưới dạng các công thức.


Câu 5:

Vật lí ảnh hưởng tới lĩnh vực nào trong số các lĩnh vực sau:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Vật lí ảnh hưởng tới hầu hết quá trình phát triển của các ngành khác đặc biệt là tác dụng nâng cao công nghệ, cải tiến hiệu suất trong các ngành nghề khác.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

03.Nguyễn TN Ánh85
19:21 - 03/11/2023

câu 7 như có vấn đề :)) làm mắm bằng cách ngâm cá với muối là ứng dụng lĩ thuật v lí hiện đại ?