Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 12. Chuyển động của vật trong chất lưu có đáp án

  • 905 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng. Lực cản của chất lưu

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

Lực cản của chất lưu phụ thuộc hình dạng vật.


Câu 2:

Chọn câu đúng. Sự rơi của vật trong chất lưu có lực cản

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

Sự rơi của vật trong chất lưu có lực cản được chia làm ba giai đoạn:

- Nhanh dần đều từ lúc bắt đầu rơi trong một thời gian ngắn.

- Nhanh dần không đều trong một khoảng thời gian tiếp theo, lúc này lực cản xuất hiện và tăng dần.

- Chuyển động đều với tốc độ giới hạn không đổi, khi đó tổng lực tác dụng lên vật rơi bị triệt tiêu.


Câu 3:

Lực cản của chất lưu có đặc điểm:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

Lực cản của chất lưu có đặc điểm:

- Điểm đặt tại trọng tâm của vật.

- Cùng phương, ngược chiều với chiều chuyển động của vật trong chất lưu.


Câu 4:

Một con cá đang bơi trong nước chịu tác dụng của lực cản F = 0,5v ( v là tốc độ tức thời tính theo đơn vị m/s). Hãy tính lực tối thiểu để con cá đạt được tốc độ 5 m/s, giả sử con cá bơi theo phương ngang.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

Khi con cá bơi theo phương ngang, lực tối thiểu để con cá bơi được phải bằng lực cản của nước F=Fc=0,5.v=0,5.5=2,5N


Câu 5:

Để giảm lực cản của nước lên cơ thể khi chúng ta bơi, ta nên

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

Để giảm lực cản của nước lên cơ thể khi chúng ta bơi, ta nên:

- Giữ thăng bằng cơ thể khi bơi (điều chỉnh để cơ thể nằm ngang song song với mặt nước).

- Giữ các ngón chân duỗi về phía sau khi bơi.

- Đội mũ bơi và kính bơi.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận