Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 13. Tổng hợp lực – Phân tích lực có đáp án

  • 2543 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Độ lớn của hợp lực hai lực đồng quy hợp với nhau góc α thỏa mãn biểu thức nào?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

Áp dụng quy tắc hình bình hành ta có độ lớn của hợp lực là F=F12+F22+2.F1.F2.cosα


Câu 2:

Có hai lực đồng quy F1 F2 . Gọi  là góc hợp bởi F1  F2  F=F1+F2 . Nếu F=F1+F2  thì :

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

A - đúng vì trường hợp này hai lực đồng quy F1 F2 là hai lực cùng phương cùng chiều nên góc xen giữa hai lực bằng 0 độ.


Câu 3:

Có hai lực đồng quy F1 F2 . Gọi α  là góc hợp bởi F1 F2 F=F1+F2 . Nếu F=F1F2  thì :

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C.

C - đúng vì trường hợp này hai lực đồng quy F1 F2  là hai lực cùng phương, ngược chiều nên góc xen giữa hai lực bằng 180 độ.


Câu 4:

Có hai lực đồng quy F1 F2 . Gọi α  là góc hợp bởi F1 F2 F=F1+F2 . Nếu F = F12+F22  thì:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B.

B - đúng vì trường hợp này hai lực đồng quy F1 F2 là hai lực vuông góc nên góc xen giữa hai lực bằng 90 độ.


Câu 5:

Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 600 N. Hỏi góc giữa 2 lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn bằng 600 N.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

D - đúng vì áp dụng quy tắc hình bình hành ta có:

F2=F12+F22+2.F1.F2.cosα

6002=6002+6002+2.600.600.cosα

α=1200


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

hồ ngọc duy
18:57 - 14/02/2023

B