Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 14. Moment lực. Điều kiện cân bằng của vật có đáp án

  • 1903 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Moment lực đối với một trục quay là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

Moment lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay vật của lực.


Câu 2:

Công thức tính moment lực đối với một trục quay

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

Công thức tính moment lực đối với một trục quay là M=F. d  trong đó F là độ lớn của lực tác dụng, d là cánh tay đòn.


Câu 3:

Cánh tay đòn của lực là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

Cánh tay đòn của lực là khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.


Câu 4:

Quy tắc moment lực:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

Quy tắc moment lực dùng được cho vật rắn có trục cố định và không cố định.

- Ví dụ về áp dụng quy tắc moment lực cho trường hợp cái cân thăng bằng là vật rắn có trục quay cố định.

- Ví dụ áp dụng quy tắc moment lực cho trường hợp chiếc cuốc chim đang được dùng để bẩy một tảng đá (trục quay tạm thời đi qua điểm tiếp xúc của cuốc với mặt đất).


Câu 5:

Khi vật rắn không có trục quay cố định chịu tác dụng của moment ngẫu lực thì vật sẽ quay quanh

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

A - đúng, khi vật rắn không có trục quay cố định chịu tác dụng của moment ngẫu lực thì vật sẽ quay quanh một trục đi qua trọng tâm và vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực. Trường hợp này ngẫu lực không gây ra một tác dụng nào đối với trục quay nghĩa là có trục quay qua tâm cũng như không có.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận